Llwybr Dyffryn Gwy Y cyfuniad perffaith, cerdded ar hyd y bryniau a'r afonydd

 

 

Llwybr 136 milltir (218km) o wrthgyferbyniadau syfrdanol sy’n amrywio o geunant dan fantell o goed, drwy ddôl a pherllan, i ucheldir garw ac anghysbell.

Dilynwch yr afon Gwy drwy’r ffiniau Eingl-Gymreig sydd â chreithiau brwydrau, i’r man lle mae’n tywallt mewn rhaeadrau creigiog o’i tharddle yn y mynydd.

 

Cynllunio eich taith

Popeth sydd angen i chi wybod.

 • Mapiau rhyngweithiol, llety a gwybodaeth
 • Yr Hanfodion
 • Bysiau a threnau

» Archwilio

Atyniadau

Yr hyn y gallwch ei weld a'i wneud, o ymweld â chestyll i wylio barcutiaid.

 • Mannau i ymweld â hwy
 • Gwarchodfeydd Natur
 • Oriel o ffotograffau'r llwyb

» Darganfod

Chwilio am lety

Pori'r gronfa ddata am le i aros.

 • Gwestai
 • Gwely a Brecwast
 • Meysydd Gwersylla

» Dechrau chwilio

Newyddion a digwyddiadau

O gyngherddau, gwyliau a ffeiriau i ddarlleniadau.

 • Digwyddiadau
 • Newyddion

» Beth sy'n digwydd?