The Picturesque Wye Tour | Taith Bictiwiésg Dyffryn Gwy
Dyffryn Ysbrydoledig - Man Geni Twristiaeth PrydainWelcome

Welcome to the Picturesque Wye Tour website.

We hope this guide will help you to enjoy the most ‘picturesque’ sites visited by the early tourists. Some of the views are remarkably similar today, others show considerable change in the landscape, but one thing all the sites still have in common is their ability to inspire.

Croeso

Gobeithiwn y bydd yllawlyfr hwn yn eich helpu i fwynhau'r safleoedd mwyaf 'pictiwresg' yr ymwelwyd a nhw gan y twristiaid cynnar. Mae rhai o'r golygfeydd yn hynod o debyg heddiw, mae erail yn dangos newid sylweddol yn y tirlun, ond yr un peth sydd gan y safleoedd i gyd yn gyffredin o hyd yw eu gallu i ysbrydoli.