The Picturesque Wye Tour | Taith Bictiwiésg Dyffryn Gwy
Dyffryn Ysbrydoledig - Man Geni Twristiaeth PrydainContact Us

Tintern AbbeyThis online guide has been produced by adventa – Monmouthshire’s LEADER+ rural development programme - to interpret the picturesque viewpoints made famous by the early tourists who came to the area to paint and to compose poetry in the eighteenth and nineteenth centuries, and to promote the area as a cultural tourism destination to visitors.

Cynhyrchwyd y llawlyfr hwn gan adventa – rhaglen datblygiad gwledig LEADER+ Sir Fynwy – i ddehongli’r gwylfannau pictiwrésg a wnaed yn enwog gan y twristiaid cynnar a ddaeth i’r ardal i beintio ac i greu barddoniaeth yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac i hybu’r ardal fel cyrchfan dwristiaeth ddiwylliannol i ymwelwyr. 

Contact Details

Cressida Slater, Tourism Innovation Officer

adventa, The Monmouthshire Rural Business Centre, The Bryn, Penpergwm, Abergavenny, NP7 9AH

Tel: +44 (0) 1873 736035 Fax: +44 (0) 1873 736034

Email: Cressida@adventa.org.uk

www.adventa.org.uk

This project has been supported by the European Guidance & Guarantee Fund, the Welsh Assembly Government and Monmouthshire County Council. The project has also received financial support from Capital Region Tourism’s Short Break Scheme.

Cefnogwyd y prosiect hwn gan y Gronfa Cyfarwyddo a Gwarantu Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Fynwy. Derbyniodd y prosiect hwn gefnogaeth ariannol hefyd oddi wrth Gynllun Gwyliau Byr ‘Capital
Region Tourism’.