The Picturesque Wye Tour | Taith Bictiwiésg Dyffryn Gwy
Dyffryn Ysbrydoledig - Man Geni Twristiaeth PrydainVisitor Information

For further information on where to go in the area, what to do and how to get there, please contact one of the area’s three Tourist Information Centres whose staff will be happy to help:

I gael gwybodaeth bellach ynghylch ble i fynd yn yr ardal, beth i’w wneud a sut i fynd yno, cysylltwch ag un o dair Canolfan Croeso yr ardal y bydd eu staff yn falch o’ch helpu:

Abergavenny Tourist Information Centre
Canolfan Croeso’r Fenni Tel: +44 (0) 1873 857588

Chepstow Tourist Information Centre
Canolfan Croeso Cas-gwent Tel: +44 (0) 1291 623772

Monmouth Tourist Information Centre
Canolfan Croeso Trefynwy Tel: +44 (0) 1600 713899